Małgorzata Szyszka

reżyser, absolwentka Wydziału Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, Papieskiego Wydziału Teologicznego im. Jana Chrzciciela, stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Miasta St. Warszawy. Prowadzi własny teatr, w ramach działalności którego między innymi wyreżyserowała na podstawie opowiadań Fiodora Dostojewskiego – Dwa razy dwa – cztery, czyli wszystko, co piękne i wzniosłe. Produkcja ta nagrodzona została podczas 32. OFTJA we Wrocławiu. Od paru lat zajmuje się także reżyserią filmów i reportaży (Śladami Herberta po Lwowie, Śladami Dostojewskiego po St. Petersburgu, Ukraińska Dumka Fryderyka Chopina, Beryszońskim Szlakiem Fryderyka Chopina, Tropami Grotowskiego po Meksyku: Amecameca i Nie zatrzymujcie się…)
Więcej: http://www.dziwierz.art.pl i http://www.szyszka.art.pl