Małgorzata Leyko

pracownik Katedry Dramatu i Teatru Uniwersytetu Łódzkiego. Zajmuje się badaniami nad teatrem niemieckojęzycznym w XIX i XX wieku, teatrem żydowskim w Polsce, polsko-niemieckimi stosunkami teatralnymi oraz teoriami teatralnymi od początku XIX wieku. Z tego zakresu opublikowała autorskie opracowanie Reżyser masowej wyobraźni. Max Reinhardt i jego teatr dla pięciu tysięcy (2002), Teatr w krainie utopii (2012) oraz liczne artykuły i rozprawy. Jest redaktorem kilkunastu tomów zbiorowych, m.in. Łódzkie sceny żydowskie (2000), Teatr masowy – teatr dla mas (2011) oraz katalogu Schlemmer | Kantor (2016) towarzyszącego wystawie w Cricotece. Ważną część jej dorobku naukowego stanowią przekłady z języka niemieckiego, m.in. podręcznika Wprowadzenie do nauki o teatrze Christophera Balme’a (wspólnie z Wojciechem Dudzikiem, 2003, wyd. 2, 2005) oraz kolejnych tomów w serii „Theatroteka”: Georga Fuchsa O scenie przyszłości (2005), Maxa Reinhardta O teatrze i aktorze (2006), Ludwiga Tiecka O cudowności u Shakespeare’a (2006), wspólnie z Wojciechem Dudzikiem Ekspresjonizm w teatrze niemieckim (2009) oraz Oskara Schlemmera Eksperymentalna scena Bauhausu (2010).