Małgorzata Budzowska

adiunkt w Katedrze Dramatu i Teatru Uniwersytetu Łódzkiego, Early Career Associate w Archive of Performances of Greek and Roman Drama Uniwersytetu Oxfordzkiego. Filologżka klasyczna i teatrolożka. Autorka dwóch książek: Fedra, czyli o etyce uczuć w tragediach Eurypidesa, Seneki i Racine’a (Warszawa 2010) i Sceniczne metamorfozy mitu. Teatr polski XXI wieku w perspektywie kulturowej (Łódź 2018) oraz rozdziałów w książkach i artykułów z dziedziny literaturoznawstwa i teatrologii, współautorka książki Starożytny teatr i dramat w świetle pism scholiastów. Leksykon (Łódź 2020).
ORCID: 0000-0002-1953-2088