Małgorzata Bryl

studentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Członek Koła Nukowego Teatrologów UŚ. W 2008 roku współorganizatorka katowickiego 1. Festiwalu Teatru Młodych Tu i Teatr. Jako stażystka „Dziennika Teatralnego” (2007–2010) reprezentowała to pismo podczas wszystkich polskich wydarzeń związanych z Rokiem Jerzego Grotowskiego. Obecnie przygotowuje pracę magisterską na temat współczesnej recepcji dzieła Jerzego Grotowskiego w Polsce.