Magdalena Skrzypczak

doktor nauk humanistycznych, literaturoznawczyni i kulturoznawczyni. Autorka tekstów teoretycznych i literackich, publikowanych na łamach czasopism naukowych (m.in. „Zagadnienia Rodzajów Literackich”, „Czytanie Literatury”, „Studia Poetica”) i kulturalno-artystycznych (m.in. „Bliza”, „Fragile”, „Arterie”) oraz w tomach zbiorowych. Stypendystka MKiDN w dziedzinie literatury. Laureatka stypendium twórczego miasta Łodzi. Przygotowuje książkę na temat praktyki pisania i twórczości literackiej Tadeusza Kantora. Zajmuje się kulturotwórczą funkcją spaceru, retoryką chodu oraz związkami literatury i sztuk wizualnych.
ORCID: 0000-0002-9911-0933