Magdalena Hasiuk

pracuje w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie. Zainteresowania badawcze koncentruje wokół teorii i praktyki teatru XX wieku, przede wszystkim wokół zagadnień dotyczących laboratoriów teatralnych oraz społecznego oddziaływania sztuki teatru. W latach 2013–2016 wykładała w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Obecnie prowadzi badania zespołowe poświęcone Teatrowi Węgajty w ramach grantu Sonata-Bis finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Od 2018 wykładowczyni Studiów Podyplomowych w Instytucie Sztuki PAN (teatrologia).     

Autorka książek: „Okrutnie dziwna strona” świata. Wokół teatru więziennego (2015) oraz Teatr Słońca. Od rewolucji na kozłach do odysei uchodźców (2016). Współredaktorka tomów: Kręgi i płomienie. Szkice o teatrze i socjologii (2017), Gangliony pękają mi od niewyrażalnych myśli (2019). Tłumaczka książki Jacques’a Lecoqa Ciało poetyckie (2011). Autorka artykułów naukowych, szkiców krytycznych i recenzji publikowanych w tomach zbiorowych oraz periodykach polskich i zagranicznych. Przeprowadziła wykłady gościnne dla studentów Divadelní fakulta Akademie múzických umění w Pradze (Czechy) (2018) oraz Gori State Teaching University (Gruzja) (2020).

ORCID: 0000-003-2736-5256