Magdalena Grenda

pracuje w Zakładzie Performatyki Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autorka trzech monografii: Teatr Porywacze Ciał, Mistrzowie drugiego planu. Poznański teatr alternatywny po 1989 roku, Poznańscy Offeusze. Teatr alternatywny Poznania po 1989 roku jako zjawisko artystyczne, społeczne i kulturotwórcze) oraz kilkunastu artykułów naukowych z zakresu socjologii kultury, kulturoznawstwa, teatrologii oraz performatyki. Instruktorka teatralna, animatorka kultury. Współpracowała z grupami teatralnymi Zbliżenia, Próby oraz z Teatrem Strefa Ciszy. Obecnie jest opiekunką Teatru GRANDA UAM.