Katarzyna Flader-Rzeszowska

historyczka teatru, adiunkt w Katedrze Dialogu Wiary z Kulturą Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, wykłada na Dziennikarstwie i Komunikacji Społecznej UKSW. Redaktor naczelna kwartalnika „Kultura-Media-Teologia”, współpracuje z miesięcznikiem „Teatr”. Zajmuje się badaniem pogranicza teatru i teologii we współczesnym teatrze, teatrem jednego aktora, sztuką żywego słowa. Autorka książek Wypowiedzieć człowieka. Poezjoteatr Tadeusza Malaka (2016), Teatr przeciwko śmierci. Kryptoteologia Tadeusza Kantora (Warszawa 2015), Wędrowanie… Jednoosobowy teatr Wiesława Komasy (Wrocław 2014), Promieniowanie rapsodyzmu. W kręgu myśli i praktyki teatralnej Mieczysława Kotlarczyka (Warszawa 2008).