Karolina Charewicz-Jakubowska

absolwentka kulturoznawstwa i filozofii na Uniwersytecie Wrocławskim. Doktorantka Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich SWPS w Warszawie. Studiowała także w Berlinie i Poczdamie. Jej zainteresowania dotyczą m.in. performatywności obrazu i wizualności, sztuk performatywnych i wizualnych, teorii i filozofii kultury, teorii i praktyk kulturoznawczych badań.