Joanna Zielińska-Öktem

absolwentka Filozofii i Wiedzy o teatrze Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tytuł naukowy doktora otrzymała za pracę Heterotopia Sarajewo. Przestrzeń miejska jako reprezentacja i scena, którą obroniła z wyróżnieniem na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego (Katedra Performatyki). Przez wiele lat była związana z Sarajewem, gdzie prowadziła badania i realizowała projekty artystyczne. Swoją praktykę badawczą lubi łączyć z działaniami artystycznymi.

ORCID: 0000-0001-5084-7136