Joanna Tarasińska

Absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz teatrologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracę dyplomową Motywy floralne we współczesnym teatrze polskim pisała pod opieką dr. hab. prof. UJ Tadeusza Kornasia. Technik florystyki. Pracowała w Teatrze Polskim im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy. Obecnie doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych UJ.