Joanna Kocemba-Żebrowska

Kulturoznawczyni i teatrolożka, członkini zespołu naukowego w Instytucie Sztuki PAN „Teatr Węgajty – 35 lat teatru antropologicznego i poszukiwań społeczno-kulturowych” realizowanego w ramach grantu NCN, doktorantka w Instytucie Kultury Polskiej UW (tytuł przygotowywanej rozprawy: Teatr partycypacyjny w Polsce. Wybrane praktyki), absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, jako animatorka kultury współpracuje z Łódzkim Stowarzyszeniem Inicjatyw Miejskich „Topografie”. Numer ORCID: 0000-0003-4305-4992.