Jarosław Cymerman

teatrolog i literaturoznawca, adiunkt w Zakładzie Teatrologii Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kierownik Muzeum Literackiego w Lublinie (Oddział Muzeum Lubelskiego). Zajmuje się historią teatru (przede wszystkim lubelskiego), dramaturgią XIX i XX wieku, a także twórczością Józefa Czechowicza. Współredaktor m.in. krytycznej edycji Utworów dramatycznych Józefa Czechowicza w serii Pism zebranych tego autora (2011) oraz monografii Muzyczność w dramacie i teatrze (2013), stały współpracownik miesięcznika „Teatr” i kwartalnika „Akcent”.