Instytut Sztuk Performatywnych

Niezależna organizacja kultury umożliwiająca interdyscyplinarny i międzynarodowy rozwój sztuki aktywnej społecznie. Celem InSzPer jest stworzenie przestrzeni dla artystycznej pracy, która pozostaje wolna od instytucjonalnej przemocy i rozwija praktyki zero waste w sferze kultury. Rozumiemy ekologię instytucji kultury jako unikanie marnotrawienia zasobów w obszarze międzyludzkich relacji, dbanie o ich jakość i budowanie wzajemnego szacunku wobec podejmowanego wysiłku i czasu włożonego w pracę. Szczególnie istotne w naszej praktyce odgrywa wspierający i twórczy feedback. InSzPer jest także odpowiedzią na instytucjonalny kryzys, wynikający ze sprzeczności pomiędzy nowymi kierunkami artystycznej praktyki a zwyczajowym systemem produkcji. Instytut dąży do tworzenia inspirujących i bezpiecznych warunków pracy, w których kluczowa jest możliwość wymiany pomysłów, praktyk i doświadczeń. Szczególnie istotna w pracach InSzPer jest współpraca międzynarodowa.

Wśród produkcji Instytutu znajdują się spektakle: Po prostu Weroniki Szczawińskiej, Slow Motion Anny Smolar i Michała Buszewicza oraz Sunny Sunday Liny Majdalanie i Rabih Mroué we współpracy z Martą Keil i Grzegorzem Reske. Obecnie InSzPer jest zaangażowany w dwa duże międzynarodowe projekty sieciowe i artystyczne: „Moving Borders” i „apap Feminist Futures”. 

Za koncepcją InSzPer stoją: Michał Buszewicz, Marta Keil, Grzegorz Reske, Anna Smolar, Weronika Szczawińska i Piotr Wawer Jr.