Iben Nagel Rasmussen

urodziła się w 1945 roku w Kopenhadze (Dania). Jest aktorką, reżyserką, nauczycielką i pisarką. Była pierwszą aktorką, która dołączyła do Odin Teatret po przyjeździe do Holstebro. W roku 1983, pracując jednocześnie w Odin Teatret, założyła międzynarodową grupę Farfa, która wypracowała własny trening oraz przygotowała kilka spektakli. Od 1989 roku Iben prowadzi The Bridge of Winds (Most wiatrów) – projekt, w ramach którego aktorzy z Ameryki Południowej i Europy wymieniają się co roku doświadczeniami i tworzą spektakle. W 1999 roku powstała grupa New Winds, działająca na tych samych zasadach, ale złożona z aktorów młodego pokolenia. W 1986 roku na festiwalu BITEF w Belgradzie została wyróżniona nagrodą dla najlepszej aktorki, a 1991 w Danii Nagrodą Nadziei (Håbets Pris). Jej doświadczenia zawodowe opisane są w książce The Actor’s Way pod redakcją Erika Exe Christoffersena oraz w filmie dokumentalnym Claudia Volobertiego The Transparent Body. Napisała dwie książki: Brev til en veninde (List do przyjaciółki) i Den blinde hest (Ślepy koń; wydanie włoskie: Il cavallo cieco), publikowała na łamach czasopism „Teatro e Stori” i „The Open Page". Gra w spektaklu Księga Estery, do którego napisała scenariusz i który wyreżyserowała. Wystąpiła jako jedyna aktorka w filmie Torgeira Wethala Postać w bieli.

Artykuły