Grzegorz Niziołek

profesor w Katedrze Teatru Uniwersytetu Jagiellońskiego i redaktor naczelny „Didaskaliów”, jest znawcą polskiego teatru współczesnego, autorem monografii twórczości Krystiana Lupy (Sobowtór i utopia, Kraków 1997), Tadeusza Różewicza (Ciało i słowo, Kraków 2004) i Krzysztofa Warlikowskiego (Warlikowski. Extra ecclesiam, Kraków 2008).

Obecnie pracuje nad projektem „Polski teatr Zagłady”, poświęconym pamięci i niepamięci Holocaustu w teatrze polskim.

Artykuły

ARTYKUŁY