François Kahn

aktor, dramaturg i reżyser teatralny; wykładowca akademicki. W latach 1972–1975 członek paryskiego Théâtre de l’Expérience. Od połowy lat siedemdziesiątych do 1981 uczestniczył w pracach parateatralnych Jerzego Grotowskiego. W latach 1982–1985 członek Gruppo Internazionale l’Avventura z Volterry (Włochy). W 1986 roku nawiązał współpracę z Centro per la Sperimentazione e la Ricerca Teatrale w Pontederze jako aktor, dramaturg i reżyser. Twórca Teatro da Camera – reinterpretacji w formie monologu wybranych tekstów Marcela Prousta, Gerarda de Nervala, Franza Kafki, wystawianych w nieteatralnych przestrzeniach dla ograniczonej liczby widzów. Prowadzi warsztaty teatralne we Włoszech i w Brazylii.