Florinda Cambria

(ur. w 1972 w Varese) wykłada antropologię filozoficzną na Uniwersytecie w Varese. Koordynuje międzydyscyplinarny ośrodek kształcenia Mechrí. Laboratorio di filosofia e cultura w Mediolanie. Jej poszukiwania filozoficzne przeplatają się z żywym zainteresowaniem historią i praktykami teatralnymi, ze szczególnym uwzględnieniem tematów cielesności, reprezentacji i „teatru metafizycznego” Antonina Artauda. Związek między działaniem reprezentacyjnym, praktyką i prawdą znajduje się również w centrum jej badań poświęconych Jeanowi Paulowi Sartre’owi. Najważniejsze publikacje: Corpi all’opera. Teatro e scrittura in Antonin Artaud (2001); Far danzare l’anatomia. Itinerari del corpo simbolico in Antonin Artaud (2007); La materia della storia. Prassi e conoscenza in Jean-Paul Sartre (2009; przekład francuski: 2013 ); La sapienza del teatro, il canto del mondo (2014).