Erdmute Sobaszek

(ur. 1957, Niemcy) ukończyła studia w Polsce w dziedzinie pedagogiczno-kulturalnej. Jest współzałożycielką Teatru Węgajty (1986). Aktorka i instrumentalistka, między innymi w spektaklach Teatru Węgajty. Wieloletnia menadżerka projektów animacyjnych i edukacyjnych Teatru Węgajty: cyklu seminariów teatralnych z lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, uruchomionej w 1997 roku Innej Szkoły Teatralnej, a od 2003 roku festiwalu Wioska Teatralna. Jest autorką szeregu projektów pedagogiczno-teatralnych (między innymi „Pedagogika teatralna w akcji”, warsztaty „Lato w teatrze”) i działań sieciowania inicjatyw lokalnych („Sztuka w obejściu”, „Miasto w drodze”). Prowadzi warsztaty, pisze blog, tłumaczy z języka niemieckiego.