Emilia Kolinko

historyczka literatury dokumentu osobistego, edytorka, członkini zespołu Archiwum Kobiet w Instytucie Badań Literackich PAN. Publikowała m.in. w „Tekstach Drugich”, „Pamiętniku Literackim”, „Przeglądzie Humanistycznym”. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół diarystyki XIX–XX wieku, historii psychiatrii, historii kobiet, teorii archiwów i queer studies. Z rękopisów wydała dziennik osobisty Heleny Krukowieckiej z lat 1831–1833 oraz listy i dzienniki Anny Moszyńskiej pisane do rodziny ze szpitala dla umysłowo chorych w Pirnie.

ORCID: 0000-0003-2035-1433