Dorota Semenowicz

doktorka nauk humanistycznych, kuratorka, dramaturżka, teatrolożka, adiunkt w Akademii Teatralnej w Warszawie. Od 2009 roku kuratorka Malta Festival Poznań. W latach 2009–2020 pracowała w dziale literackim warszawskiego Teatru Narodowego. Ukończyła Uniwersytet Paris III Sorbonne-Nouvelle (teatrologia, literaturoznawstwo). Stopień doktora uzyskała na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w roku 2013. Jest autorką książki To nie jest obraz. Romeo Castellucci i Socìetas Raffaello Sanzio (2013), której wersja angielska ukazała się nakładem wydawnictwa Palgrave Macmillan we wrześniu 2016 roku. Jest redaktorką prac zbiorowych (m.in. García. Resztki świata, 2014) i autorką artykułów na temat współczesnego teatru. Jako dramaturżka współpracuje przede wszystkim z Maciejem Podstawnym (Kajzar. **Odyseja 1982, Skowyt, cykl Wielcy niepoważni, Hańba). Z Romeem Castelluccim zrealizowała instalację muzyczną Doktor Faustus.
ORCID: 0000-0002-0082-2114