Dorota Semenowicz

doktor nauk humanistycznych, dramaturżka, redaktorka, teatrolożka, tłumaczka z języka włoskiego i francuskiego. Od 2009 roku pracuje w dziale literackim Teatru Narodowego w Warszawie i w dziale programowym Malta Festival Poznań. Ukończyła Uniwersytet Paris III Sorbonne-Nouvelle (teatrologia, literaturoznawstwo). Stopień doktora uzyskała na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w roku 2013. Jest autorką książki To nie jest obraz. Romeo Castellucci i Socìetas Raffaello Sanzio (Malta Fundacja, Korporacja Ha!art, 2013), której wersja angielska ukazała się nakładem wydawnictwa Palgrave Macmillan we wrześniu 2016 roku (Theatre of Romeo Castellucci and Socìetas Raffaello Sanzio. From Icon to Iconoclasm, from Word to Image, from Symbol to Allegory). Jest redaktorką prac zbiorowych (García. Resztki świata, 2014; Wykluczeni. Między estetyką a etyką, 2012; Polityka wyobraźni – sztuka flamandzka, 2011). Opublikowała liczne artykuły na temat współczesnego teatru w pracach zbiorowych (m.in.: 20-lecie. Teatr polski po 1989Zła pamięć. Przeciw-historia w polskim teatrze i dramacie), oraz czasopismach: „Didaskaliach”, „Teatrze”, „Dwutygodniku.com”. Jako dramaturżka współpracuje przede wszystkim z Maciejem Podstawnym (Kajzar. **Odyseja 1982Skowyt, cykl Wielcy niepoważni).