Dominik Gac

krytyk teatralny i teatrolog, stały współpracownik portalu Teatralny.pl, miesięcznika „Teatr”, kwartalnika „Nietak!t” i radiowej Dwójki, w której zajmuje się tematami teatralnymi. Publikował także na łamach „Dialogu”, „Dwutygodnika”, „Czasu Kultury”, „Nowego Napisu”, „Raptularza e-teatru” i innych. Współautor książki Scena Lublin. Laureat Ogólnopolskiego Konkursu im. Andrzeja Żurowskiego dla Młodych Krytyków Teatralnych, stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

ARTYKUŁY