Daniel Przastek

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (2004), doktor habilitowany w zakresie nauk o polityce (2017). Wieloletni pracownik naukowy Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, zaś od 2020 roku dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. W pracy zawodowej zajmuje się historią najnowszą Polski i świata, polityką kulturalną oraz relacjami pomiędzy teatrem a polityką. Autor kilkudziesięciu prac i artykułów naukowych i popularno-naukowych, m.in. Środowisko teatru w okresie stanu wojennego (Warszawa 2004), Polityki kulturalne a wolność wypowiedzi artystycznej w Polsce w latach 1989–2015, Warszawa 2017. Jako dramaturg stale współpracuje z reżyserem Michałem Zadarą. Współzałożyciel Stowarzyszenia Międzynarodowych Inicjatyw Kulturalnych. W latach 2014–2019 współtworzył Festiwal Teatrów Studenckich START (w latach 2016–2019 pełnił funkcję dyrektora artystycznego).

Numer ORCID: 0000-0003-3104-3671