Carlo Sini

(ur. w 1933 w Bolonii) przez ponad trzydzieści lat wykładał filozofię teoretyczną na Uniwersytecie Mediolańskim. Członek Accademia Nazionale dei Lincei, Istituto Lombardo di Scienze e lettere oraz innych instytucji międzynarodowych. Prowadził seminaria, wykłady i konferencje w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Argentynie oraz w różnych krajach europejskich. Jest autorem ponad czterdziestu książek, z których część została przetłumaczona na kilka języków. Niebawem nakładem mediolańskiego wydawnictwa Jaca Book ukażą się jego Opere pod redakcją Florindy Cambri. Ostatnie monografie ogłoszone drukiem: Inizio (Jaca Book, 2016), Trittico (Jaca Book, 2018), La vita dei filosofi (Jaca Book, 2020).