Carla Pollastrelli

zastępca dyrektora Fondazione Pontedera Teatro. Od 1986 do 2000 była dyrektorem wykonawczym Workcenter of Jerzy Grotowski (od 1996 Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards). Od 1978 przekłada na język włoski teksty Jerzego Grotowskiego. Wraz z Ludwikiem Flaszenem opublikowała wybór tekstów Grotowskiego i Flaszena: Teatr Laboratorium di Jerzy Grotowski 1959–1969, wyd. I: Fondazione Pontedera Teatro, Pontedera 2001, wyd. II: La casa USHER, Firenze 2006 oraz wybór tekstów Grotowskiego: Holiday e Teatro delle Fonti, La casa USHER, Firenze 2006.