Bartosz Frąckowiak

badacz kultury w perspektywie wizualnej i performatywnej, reżyser, kurator i dramaturg. Absolwent Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim i międzyuczelnianych studiów w Akademii „Artes Liberales”. Doktorant i wykładowca w Katedrze Teatru, Dramatu i Widowisk UAM. Reżyser spektakli Komornicka. Biografia pozorna (2012; W pustyni i w puszczy. Z Sienkiewicz i Innych (adaptacja Weronika Szczawińska i Bartosz Frąckowiak, 2011), Ksiądz H., czyli Anioły w Amsterdamie (2009) oraz Gniew (2009) na podstawie Prowadź swój pług przez kości umarłych Olgi Tokarczuk. Reżyser wykładu performatywnego Sztuka bycia postacią oraz kurator cyklu „Wykładów performatywnych”, wspólnego projektu HOBO Art Foundation i Fundacji Bęc Zmiana (2012). Pomysłodawca i reżyser dokumentalnej gry miejskiej HANS PAASCHE: GROSSPOLEN HERO, zrealizowanej w ramach projektu „Wielkopolska Rewolucje” (2012). Dramaturg spektakli w reż. Wiktora Rubina, Agnieszki Olsten, Moniki Pęcikiewicz, Igi Gańczarczyk i Weroniki Szczawińskiej. Autor projektu „Performatyka Warszawska”, realizowanego w Instytucie Teatralnym w Warszawie i REDakcji KP (styczeń–czerwiec 2008), a także wykładu performatywnego The Book of the Debt zrealizowanego na zaproszenie undergroundzero festiwal w Clemente Soto Velez w Nowym Jorku (2012) przy wsparciu Instytutu Adama Mickiewicza. Publikował w „Dialogu”, „Didaskaliach”, „Krytyce Politycznej”, „Obiegu”, „Teatrze”, a także w książkach zbiorowych w języku polskim i angielskim. Finalista konkursu „Talenty Trójki” organizowanego przez Program III Polskiego Radia. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2011 roku. Prezes HOBO Art Foundation, fundacji znoszącej granice między sztuką a nauką w imię zasady łączenia kreacji z badaniem. Interesuje go problematyka: krytycznej analizy kultury wizualnej w sztukach performatywnych, cyfrowej humanistyki (digital humanities), dokumentalności w sztukach wizualnych i performatywnych, nowych metodologii badań kulturowych i projektów badawczych opartych na praktyce artystycznej (art-based research).