Anna Duda

doktorantka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Śląskim, związana ze Stowarzyszeniem Górnośląski Klaster Kreatywny i magazynem „Reflektor”, w którym publikuje teksty na temat tańca i teatru. Interesują ją badanie ruchu, zarówno w kontekście krytyki tanecznej, jak również opisu różnych praktyk ruchowych (m.in. od 2013 roku współpracuje ze Studiem Dwóch Ścieżek we Wrocławiu, Festiwalem Cyrkulacje, Fundacją Eferte, Fundacją FURU).