Aleksandra Kołodziej

absolwentka Wiedzy o Teatrze (specjalizacja programowanie i produkcja interdyscyplinarnych projektów teatralnych) oraz Kulturoznawstwa na UAM. W latach 2012–2015 koordynatorka galerii The Rootz, współzałożycielka i członkini nieformalnej grupy KOKS. Od 2013 roku producentka oraz kuratorka projektu Centrum Rezydencji Teatralnej Scena Robocza, autorka projektu „Kraina Olimpia – skwer sąsiedzki” i „Sąsiedztwo – granice bliskości” (kuratorka A. Różyńska).