Agata Iżykowska

absolwentka Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych na Uniwersytecie Wrocławskim. Studiowała kulturoznawstwo i antropologię literatury, teatru i filmu. Doktorantka w Instytucie Kulturoznawstwa UWr, naukowo zajmuje się reprezentacją kobiecej tożsamości w polskiej sztuce performansu.