Adela M. Karsznia

badaczka, redaktorka i tłumaczka na język angielski. Otrzymała stopień doktora na Uniwersytecie Wrocławskim za rozprawę poświęconą działalności Teatru Laboratorium (2009) oraz ukończyła studia podyplomowe w zakresie przekładu literackiego na Uniwersytecie Jagiellońskim (2008/2009). W latach 2005–2012 pracowała w Instytucie Grotowskiego we Wrocławiu, zajmując się koordynacją działań Archiwum oraz publikacji anglojęzycznych. Od 2012 kontynuuje działalność wydawniczą w ramach TAPAC: Theatre and Performance Across Cultures oraz zajmuje się projektami z nurtu Humanistyki Cyfrowej w ramach Culture Hub. W 2016 współorganizowała międzynarodowe sympozjum European Theatre Perspectives w ramach Olimpiady Teatralnej we Wrocławiu. Jej teksty i przekłady były publikowane w serii „Polish Theatre Perspectives”, „Didaskaliach”, „Performerze”, „Performance Research” oraz filmach dokumentalnych i książkach akademickich.