Adam Ziajski

aktor, reżyser teatralny, aktywista. Założyciel i lider Teatru Strefa Ciszy, z którym w ciągu 20 lat zrealizował ponad trzydzieści pięć akcji ulicznych, happeningów, widowisk i spektakli plenerowych. Pomysłodawca, a zarazem szef artystyczny Centrum Rezydencji Teatralnej Scena Robocza. Od zawsze związany z poznańskim środowiskiem artystycznym, którego jest aktywnym propagatorem.