Adam Karol Drozdowski

student Wiedzy o Teatrze w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza i scenografii w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, publikuje m.in. w magazynach „Teatr”, „Scena”, „Aspiracje”. Założyciel niezależnej grupy teatr, frontman zespołu Dla Kontrastu.