Zapis spotkania Zygmunta Molika z aktorami Anatolija Wasiljewa, 1990

Wyszukiwanie w mediatece:

Zapis spotkania zespołu Anatolija Wasiljewa z Zygmuntem Molikiem, które miało miejsce w Ośrodku Grotowskiego 18 kwietnia 1990 roku.

Zapis rozmowy ze wstępem Zbigniewa Osińskiego ukazał się w broszurze: Zygmunt Molik, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław 1992, s. 21–36.

W sprawie możliwości wykorzystania materiału, prosimy o kontakt z

Archiwum Instytutu im. Jerzego Grotowskiego: t.papuczys@grotowski-institute.pl