On the Way, 2014

Wyszukiwanie w mediatece:

Film dokumentujący pracę Reny Mireckiej Laboratorium KARAWANASUN the School of Rena Mirecka, która odbyła się w dniach 10–15 czerwca 2014 roku w Instytucie im. Jerzego Grotowskiego w Studiu Na Grobli

Uczestnicy Illenia Cipollari, Vincenzo Pennella (Włochy), Sylwia Cybulska (Polska), Kostas Zaimakis (Grecja); asystenci Reny Mireckiej Marco Balbi di Palma (Włochy), Rafał Dębski (Polska)

Zdjęcia Maciej Stawiński; montaż Rena Mirecka i Maciej Stawiński; współpraca przy montażu Rafał Dębski; produkcja Instytut im. Jerzego Grotowskiego; Wrocław 2016; język angielski; 22'