Pod drzwiami

Wyszukiwanie w mediatece:

Zdjęcia: Waldemar Grodzki, dźwięk: Halina Paszkowska; produkcja: Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych;

Warszawa 1971

temat Polskiej Kroniki Filmowej 40 B/71

W sprawie możliwości wykorzystania materiału, prosimy o kontakt z

Wytwórnią Filmów Dokumentalnych i Fabularnych: www.wfdif.com.pl