Laboratorium Grotowskiego

Wyszukiwanie w mediatece:

Autor zdjęć: Zygmunt Samosiuk; dźwięk: Wiesława Dembińska; Produkcja: Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych; Warszawa 1965

temat Polskiej Kroniki Filmowej 29 B/65

W sprawie możliwości wykorzystania materiału, prosimy o kontakt z

Wytwórnią Filmów Dokumentalnych i Fabularnych: www.wfdif.com.pl