Awakening, 2013

Wyszukiwanie w mediatece:

Film dokumentujący pracę Reny Mireckiej Laboratorium KARAWANASUN the School of Rena Mirecka, która odbyła się w dniach 30 października – 3 listopada 2013 roku w Instytucie im. Jerzego Grotowskiego w Sali Teatru Laboratorium.

Uczestnicy: Barbara Eletta Camoni, Vincenzo Pennella, Ugo Carlini, Marco Balbi di Palma (Włochy), Adriana Josipovic (Chorwacja), Małgorzata Pawlisz, Andrzej Popowicz, Jakub Stawiński, Radosław Stępień (Polska), Enikő Györgyjakab, Csongor Köllő (Węgry), Kostas Zaimakis (Grecja)

Zdjęcia Maciej Stawiński; montaż Rena Mirecka i Maciej Stawiński; współpraca przy montażu Rafał Dębski; muzyka Stefano Germani (improwizacja gitarowa); produkcja Instytut im. Jerzego Grotowskiego; Wrocław 2016; język angielski; 34'