Wyszukiwanie w mediatece:

Od lewej: Józef Kelera, Janusz Degler, Leszek Kolankiewicz, Ewa Oleszko-Molik, Z

Laboratorium humanistyki, spotkanie z okazji 25. rocznicy powstania Ośrodka Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych
19 czerwca 2015
Wrocław, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Sala Teatru Laboratorium

 

Od lewej: Józef Kelera, Janusz Degler, Leszek Kolankiewicz, Ewa Oleszko-Molik, Zbigniew Osiński, Stanisław Krotoski
Fot. Tobiasz Papuczys
© Instytut im. Jerzego Grotowskiego

W sprawie możliwości wykorzystania materiału, prosimy o kontakt z

Archiwum Instytutu im. Jerzego Grotowskiego: t.papuczys@grotowski-institute.pl