Wyszukiwanie w mediatece:

Konferencja Teatr turecki – dzisiaj. Jego źródła i tradycje

Konferencja Teatr turecki – dzisiaj. Jego źródła i tradycje
31 marca – 2 kwietnia 1995
Wrocław, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Sala Teatru Laboratorium

 

Fot. Bruno Chojak
© Instytut im. Jerzego Grotowskiego

W sprawie możliwości wykorzystania materiału, prosimy o kontakt z

Archiwum Instytutu im. Jerzego Grotowskiego: t.papuczys@grotowski-institute.pl