Wyszukiwanie w mediatece:

Od lewej: Peter Brook, Zbigniew Osiński, Stanisław Krotoski

Spotkanie z Peterem Brookiem
11 grudnia 1991
Wrocław, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, gabinet dyrektora

 

Od lewej: Peter Brook, Zbigniew Osiński, Stanisław Krotoski
© Instytut im. Jerzego Grotowskiego

W sprawie możliwości wykorzystania materiału, prosimy o kontakt z

Archiwum Instytutu im. Jerzego Grotowskiego: tobiasz@grotowski-institute.art.pl