Wyszukiwanie w mediatece:

Od lewej: Aleksander Jackowski, Zbigniew Osiński

Promocja numeru czasopisma „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” (1991 nr 3–4) poświęconego współczesnym poszukiwaniom teatralnym
14 listopada 1991
Wrocław, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Sala Kinowa

 

Od lewej: Aleksander Jackowski, Zbigniew Osiński
Fot. Bruno Chojak
© Instytut im. Jerzego Grotowskiego

W sprawie możliwości wykorzystania materiału, prosimy o kontakt z

Archiwum Instytutu im. Jerzego Grotowskiego: t.papuczys@grotowski-institute.pl