Wyszukiwanie w mediatece:

Od lewej: aktorzy Szkoły Sztuki Dramatycznej z Moskwy, Katarzyna Osińska, Anatol

Sympozjum Teatr Wasiljewa wobec tradycji teatru i kultury rosyjskiej
16–18 kwietnia 1990
Wrocław, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Sala Kinowa

 

Od lewej: aktorzy Szkoły Sztuki Dramatycznej z Moskwy, Katarzyna Osińska, Anatolij Wasiljew, Zbigniew Osiński
© Instytut im. Jerzego Grotowskiego

W sprawie możliwości wykorzystania materiału, prosimy o kontakt z

Archiwum Instytutu im. Jerzego Grotowskiego: t.papuczys@grotowski-institute.pl