Wyszukiwanie w mediatece:

Od lewej: Magda Złotowska, Peter Brook, Zbigniew Osiński, Bolesław Rok

Polska premiera filmu Spotkania z niezwykłymi ludźmi w reżyserii Petera Brooka oraz spotkanie z Peterem Brookiem poświęcone książce Fragmenty nieznanego nauczania. W poszukiwaniu cudownego Piotra Demianowicza Uspienskiego (Wydawnictwo Pusty Obłok)
11 grudnia 1991
Wrocław, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Sala Teatru Laboratorium

 

Od lewej: Magda Złotowska, Peter Brook, Bolesław Rok, Zbigniew Osiński
Z Archiwum Instytutu Grotowskiego