Wyszukiwanie w mediatece:

Od lewej: Ferruccio Marotti, Jarosław Fret, Peter Grook, Georges Banu

Spotkanie z Peterem Brookiem poświęcone jego książce With Grotowski: Theatre is Just a Form
15 stycznia 2009
Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Aula

 

Od lewej: Ferruccio Marotti, Jarosław Fret, Peter Brook, Georges Banu
Fot. Francesco Galli
© Instytut im. Jerzego Grotowskiego

W sprawie możliwości wykorzystania materiału, prosimy o kontakt z

Archiwum Instytutu im. Jerzego Grotowskiego: t.papuczys@grotowski-institute.pl