Wyszukiwanie w mediatece:

Od lewej: Georges Banu, Peter Brook

Spotkanie z Peterem Brookiem poświęcone jego książce With Grotowski: Theatre is Just a Form
15 stycznia 2009
Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Aula

 

Od lewej: Georges Banu, Peter Brook
Fot. Maciej Zakrzewski
© Instytut im. Jerzego Grotowskiego

W sprawie możliwości wykorzystania materiału, prosimy o kontakt z

Archiwum Instytutu im. Jerzego Grotowskiego: t.papuczys@grotowski-institute.pl