Wyszukiwanie w mediatece:

Od lewej: Stanisław Krotoski, Peter Brook

Polska premiera filmu Spotkania z niezwykłymi ludźmi w reżyserii Petera Brooka oraz spotkanie z Peterem Brookiem poświęcone książce Fragmenty nieznanego nauczania. W poszukiwaniu cudownego Piotra Demianowicza Uspienskiego (Wydawnictwo Pusty Obłok)
11 grudnia 1991
Wrocław, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych

 

Od lewej: Stanisław Krotoski, Peter Brook
Z Archiwum Instytutu Grotowskiego

W sprawie możliwości wykorzystania materiału, prosimy o kontakt z

Archiwum Instytutu im. Jerzego Grotowskiego: t.papuczys@grotowski-institute.pl