Wyszukiwanie w mediatece:

Od lewej: Peter Brook, Jarosław Fret

Międzynarodowa konferencja W stronę esencji. Georgij Iwanowicz Gurdżijew – oddziaływanie i znaczenie
8–10 listopada 2001
Wrocław, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych

 

Od lewej: Peter Brook, Jarosław Fret
Fot. Tomasz Hołod
© Instytut im. Jerzego Grotowskiego

W sprawie możliwości wykorzystania materiału, prosimy o kontakt z

Archiwum Instytutu im. Jerzego Grotowskiego: t.papuczys@grotowski-institute.pl