Wyszukiwanie w mediatece:

Ostrowina

Ostrowina – leśniczówka dzierżawiona przez Teatr Laboratorium od Nadleśnictwa Ostrowina w latach 1973–1983. Zdjęcie wykonano na początku lat 90.

Fot. Bruno Chojak

W sprawie możliwości wykorzystania materiału, prosimy o kontakt z

Archiwum Instytutu im. Jerzego Grotowskiego: tobiasz@grotowski-institute.art.pl