Wyszukiwanie w mediatece:

Zygmunt Molik i Adam Kurczyna w Orfeuszu

Orfeusz
Teatr 13 Rzędów
Tekst Jean Cocteau
Scenariusz i reżyseria Jerzy Grotowski
Scenografia Jerzy Jeleński
Premiera: Opole, 8 października 1959

 

Od lewej: Zygmunt Molik, Adam Kurczyna
Źródło: Teatr Laboratorium/Archiwum Instytutu Grotowskiego

W sprawie możliwości wykorzystania materiału, prosimy o kontakt z

Archiwum Instytutu im. Jerzego Grotowskiego: t.papuczys@grotowski-institute.pl