Wyszukiwanie w mediatece:

Pobyt Anatolija Wasiljewa

Aktorzy moskiewskiej Szkoły Sztuki Dramatycznej, Zygmunt Molik (w centrum) i Stefania Gardecka (w tyle), 29 kwietnia 1993

fot. Bruno Chojak

Pobyt Anatolija Wasiljewa, reżyserów i aktorów moskiewskiej Szkoły Sztuki Dramatycznej we Wrocławiu w związku z projektem „Zadanie reżyserskie” Anatolija Wasiljewa. Próby otwarte do przedstawienia Józef i jego bracia wg Thomasa Manna w dniach 27–29 kwietnia

W sprawie możliwości wykorzystania materiału, prosimy o kontakt z

Archiwum Instytutu im. Jerzego Grotowskiego: t.papuczys@grotowski-institute.pl